Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na  12. sjednici održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi 

 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2019. godinu

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj 20. 12. 2018. godine donijelo je:

 

Odluku o usvajanju Strategije razvoja Općine Podturen za razdoblje 2018-2023.god.

 

 

Na temelju odredbi čl. 29., 30., i čl. 101. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/2013) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj dana 20. 12. 2018. godine, donijelo je

Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), u daljnjem tekstu ZOGO, i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11.  sjednici održanoj  2018. godine, donosi :

 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš   na području Općine Podturen

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na10. sjednici održanoj, 13.09.2018. godine, donijelo je

 

II.Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi                                                                                   

 

II. Izmjene i dopune  plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020. god.

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com