Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015.- pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 6. sjednici održanoj 31.01.2018. godine, donosi 

 

Zaključak o prijenosu vlasništva nekretnine Osnovnoj školi Podturen

 

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.)  i članka 36. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13.),  Općinsko vijeće Općine Podturen dana 31.01.2018. donosi

 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13)  Općinsko vijeće, Općine Podturen na 7. sjednici održanoj, 28. 03. 2018.  godine, donosi

 

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 8. Sjednici održanoj,7.05.2018. godine donijelo je:

 

Odluku o stjecanju poslovnog udjela

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj dana 28. 03. 2018. god. daje

 

 

Suglasnost na dodatak i ugovoru o sufinanciranju projekta/investicije izgradnja odvodnog sustava naselja općine podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (i.faza, naselje Podturen)

 

 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članku 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana, 28. ožujka, 2018. godine, donosi

 

Izvješće o stanju zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Podturen

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com