Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18,15/18) Općinsko vijeće Podturen na 20.sjednici održanoj dana,23.03.2020. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K O prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 01.01.- 31.12.2019.god.

Na temelju članka 32.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,) te članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 73/17)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na  20. sjednici održanoj,23.03. 2020.god. donosi

   ODLUKU O USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O RADU DAVATELJU JAVNE USLUGE

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,73/17,14/19)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 20.sjednici održanoj ,23.03. god. donosi

 

ODLUKU o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2019. godinu

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 20. sjednici, održanoj 23.03. 2020. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com