PLANOVI UREĐENJA

Program ukupnog razvoja općine Podturen

 

 

Na temelju članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 100., stavka 6. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) suglasnosti Župana Međimurska županije (Klasa:350-02/15-02/2, Ur.broj: 2109/1-0115-02, od 9.03.2015.), članka 32. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/13) i Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/12), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici održanoj,7.05.2015.godine donosi:

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.10/09) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije br. 23/08), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 11. sjednici održanoj, 28.12.2010. godine, donijelo je

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu

 

 

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07); Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU (Sl.glasnik Međimurske županije br. 13/10) i članka 32 Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br.10/09), Općinsko vijeće, na 11. sjednici, održanoj 28.12. 2010.godine, donijelo je

Odluku o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen - romskog naselja Lončarevo

 

 

Na temelju članka 100 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32 Statuta Općine Podturen .(Sl. glasnik Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj, 31.03.2010. godine donijelo je

Odluku  o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Podturnu

 

 

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NNRH br. 30/94, 68/98, 61/100 i 32/02), suglasnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji – Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (klasa 350-01/05-01/36, ur.broj 2109-05-02-05-04, od 19.rujna 2005.), članka 19. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/02) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl. glasnik Međimurske županije br 5/00), Općinsko vijeće Podturen, na 4. sjednici od 30.09. 2005. godine, donosi

Odluku o donošenju prostornog plana uređenja

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com