Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka  31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen je na svojoj  13. sjednici održanoj,4.02.2019., donijelo je  

O D L U K U o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen  (Službeni glasnik Međimurske županije 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo 

 O D L U K U   o komunalnom doprinosu           

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18), članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen, je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo slijedeću

 O D L U K U  komunalnoj naknadi

 

 

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 13. sjednici održanoj 4.02.2019  godine, donosi: 

PROGRAM  KORIŠTENJA SREDSTAVA   od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na   području Općine Podturen u  2019.god.

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. 

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god.

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com