Odluke načelnika

Odluka o isplati jubilarnih nagrada

Na temelju članka 18. stavka 3.Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/2009) i članka 2 i 5.Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 i 75/93), te članka 44. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 8/21),  Općinski načelnik Općine Podturen, 28.12.2023 .godine, donosi:

 Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Podturen za 2024. godinu

 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22, dalje u tekstu: ZJN) i članka 44. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije '' broj: 8/21)  Općinski načelnik  30. prosinca 2022. godine, donio je

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno 66.360,00 eura

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi 

 

Proceduru zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi 

 

PROCEDURU naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Podturen

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi


Proceduru stvaranja ugovornih obveza

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com