Odluke općinskog vijeća

Izvršenje plana razvojnih programa 2018 - 2020 god.

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13 i 4/18) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12.sjednici održanoj dana 20.12. 2018. godine donijelo je

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „rekonstrukcija zgrade Ambulante“ u naselju Podturen

 

 

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj:125/11, 64/15) i članka 31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13 i  4/18)  Općinsko vijeće Općine Podturen  na12. sjednici održanoj, 20.12.2018. godine donijelo je

 

Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 15. i 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12.sjednici održanoj 20. 12. 2018. god. donijelo je

 

Izmjenu i dopunu odluke o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja općine Podturen u dječjim vrtićima

 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12 sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

 

Analizu stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com