Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13. 4 /18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14.sjednici održanoj,28.03. 2019. godine, donijelo je

 IZVRŠENJE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

     Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18,15/18) Općinsko vijeće Podturen na 14. sjednici održanoj dana,   28.3 .2019. god. donijelo je

                                         ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 01.01.- 31.12.2018.god.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13., 4/18) Općinsko vijeće Podturen na 13.sjednici održanoj dana, 4.02. 2019. god. donijelo je

 ODLUKU  o  prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen

Temeljem članka  31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen je na svojoj  13. sjednici održanoj,4.02.2019., donijelo je  

O D L U K U o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen  (Službeni glasnik Međimurske županije 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo 

 O D L U K U   o komunalnom doprinosu           

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18), članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen, je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo slijedeću

 O D L U K U  komunalnoj naknadi

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com