Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka, 32.i 33. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 21.sjednici održanoj,5.12. 2016. godine, donijelo je

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2017.

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12.2016.g. donijelo je

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.    

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21 . sjednici održanoj dana ,5.12. 2016.god., donosi

Socijalni program Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 21.  sjednici održanoj,5.12. 2016.  godine donosi

Program financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2017. godinu

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com