Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12.2016. godine, donijelo je

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. god.

 

 

Na temelju članka 11.stavak 1. Zakona Savjetima mladih (NN br. 41/14) , članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.) i članka 2. stavak 1. odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Podturen, Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12. 2016. godine, utvrdilo je i objavljuje

Rezultate izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana,5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak

 

 

Na temelju članka 10. Stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), i članka 32 Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik međimurske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na sjednici održanoj dana, 5.12.2016. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  („Službeni  glasnik  Međimurske  županije„  broj  5/13)  i   članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  («Narodne  novine»,  broj  94/13) Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj, 17.03.2016. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2015. godinu  

 

 

Na  temelju  članka  31.  stavka  2.  Zakona  o  postupanju  s  nezakonito  izgrađenim   zgradama  ("Narodne  novine"  broj  86/12  i  143/13)  i  članka  31.  Statuta  Općine   Podturen  (“Službeni  glasnik  međimurske  županije”  br.  5/13),  Općinsko  vijeće   Općine  Podturen  na  17.  sjednici  održanoj  dana, 17. 03. 2016. godine,  donijelo  je

Program utroška sredstava za 2016. 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com