Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22 . sjednici održanoj, 22.12.2016. godine, donosi

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik međimurske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12 .2016. godine, donijelo je

Program utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2017.

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana, 22. 12. 2016. god. donosi

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj,22.22.2016.god. donijelo je

II. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

 

 

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj dana, 17.03. 2016. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.01.- 31.12.2015.god.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com