Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13) Općinsko vijeće, Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22.03.2017. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23. sjednici održanoj dana,22.03. 2017. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2016.god. Dobrovoljna vatrogasna društva

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 23. sjednici održanoj dana, 22.03.2017. god. donosi

Izvršenje plana razvojnih programa za 2016.

 

                                                                                                                                                                               

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), članka 84. Stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj dana,22.03. 2017.god.donosi

Odluku o raspodjeli viška prihoda 2016. godine

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11),i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23.sjednici održanoj dana,22.03.2017.god., donosi

Izvršenje socijalnog programa Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 66/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11;84/11;9 0/11;144/12;56/13;94/13 i 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj,22.03.2017. godine, donijelo je

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2016. godinu.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com