Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/02.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj dana, 23.03. 2006. godine, donosi

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Podturen

 

 

Na temelju članaka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 138/06.), članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 9/06.), Općinsko vijeće Općine Podturen, na 16. sjednici, održanoj dana 27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93), članka 11. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01), članka 25. stavka 2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN br. 26/03), članka 7. stavka 1. i članka 32. Zakona o prekršajima (NN br. 24/02 i 122/02) te članka 22. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/2006.),Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj,27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o parkiranju i zaustavljanja vozila na području općine Podturen

 

 

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07); Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU (Sl.glasnik Međimurske županije br.13/07) i članka 22. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 9/06), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 20. sjednici, održanoj 25.02.2008. godine, donijelo je

Odluku o donošenju Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja stambeno – poslovne zone uz školu u Podturnu

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 57/00., 129/00., i 59/01.), članka 6. Odluke o komunalnom redu i članka 19. Statuta Općine Podturen („službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/04.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 34. sjednici, održanoj dana 23.09.2004. godine, donijelo je

Odluku o zabrani ispuštanja otpadnih voda

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com