KONCESIJE

Na temelju članka 36 i 37.  Zakona o koncesiji (Narodne novine br. 69/17.), članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/14, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 35/15, )  i  članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 ) , Općinsko vijeće na prijedlog Stručnog povjerenstva, na 6. sjednici održanoj dana, 31. 01. 2018.  godine, donosi

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podturen

 

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA – OD 1. 03. 2018.

Dimnjačar ZDRAVKO ZVER 091 566 97 49

 

 

 

 

 

Na temelju članka 31.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine „broj 94/13) i članka 24. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12) , članka 26. Zakona o koncesijama (NN broj: 143/12), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2014/S 01K-0008607, Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 6. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi

Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti - prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Podturen

 

 

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka davanja koncesije za javne usluge obavljanje djelatnosti prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području Općine Podturen

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com