Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/2006.),Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj,27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o parkiranju i zaustavljanja vozila na području općine Podturen

 

 

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07); Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU (Sl.glasnik Međimurske županije br.13/07) i članka 22. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 9/06), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 20. sjednici, održanoj 25.02.2008. godine, donijelo je

Odluku o donošenju Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja stambeno – poslovne zone uz školu u Podturnu

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 57/00., 129/00., i 59/01.), članka 6. Odluke o komunalnom redu i članka 19. Statuta Općine Podturen („službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/04.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 34. sjednici, održanoj dana 23.09.2004. godine, donijelo je

Odluku o zabrani ispuštanja otpadnih voda

 

 

Na temelju stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br. 26/03- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora, Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj, 31.03. 2010. god. donosi

Odluku o obavljanju pogrebnih poslova i održavanju zgrada za ispraćaj pokojnika

 

 

Na temelju   Zakona  o   Sportu     («Narodne  novine»  br.   71/06.,   150/08.,124/10.,124/11.,86/12.  i  94/13.   124/10.,124/11.,86/12.    i   94/13.), članka 31. Statuta Općine Podturen     («Službeni  glasnik   Međimurske  županije»  br.  5/13.)  Općinsko  vijeće    Općine  Podturen    na   17. sjednici  održanoj,  17.03.  2016.  godine  donosi

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2015. godinu

 

 

Na  temelju   članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  («Narodne  novine»  broj   66/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 9 0/11; 144/12; 56/13; 94/13  i  153/13)   te  članka   31.  Statuta  Općine   Podturen   («Službeni  glasnik  Međimurske   županije»  broj  5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen na 17. sjednici održanoj, 17.03.2016. godine,  donijelo  je  

Izvršenje programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine  Podturen za 2015. godinu

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com