Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podturen, predsjednik Općinskog vijeća dana 22. 12. 2016. godine, donosi

 

Zaključak o javnim sjednicama  i broju osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama (NN 69/17) i članka  31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na          

3. sjednici održanoj dana, 14. 09. 2017. god. donijelo je

 

Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka, 32.i 33. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12. 06. 2017. god. donijelo je

Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

 

                   

 

Na temelju članka 30. i 41. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 6/13.) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 

 

Na temelju članka  31. i 41.  Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12. 06. 2017.god. donijelo je

Odluku o imenovanju Mandatne komisije

 

 

Temeljem članka 2. i 7. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10.) i članka 43. Statuta Općine Podturen „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) a u svezi sa člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,, 150/11. i 144/12.,19/13,137/15), Općina Podturen donijela je na 2. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine

Odluku o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je

Odluku o imenovanju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće  Podturen  na 2.sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je 

Odluku o imenovanju  Socijalnog vijeća Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13)  Općinsko vijeće  Podturen  na  2.sjednici održanoj dana,13.07. 2017.god. donijelo je

Odluku o  imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com