Odluke načelnika

Izvješće o stanju kapitalne imovine, sitnog inventara, financijskih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanjima, obvezama i udjelima općine Podturen u trgovačkim društvima i izvanbilaničnom zapisu na dan 31.12.2019. godine

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87 /16, 3/18} i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana 20.11.2019. godine donosi:

ODLUKU  0 POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA  OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.

UPUTA O OBAVLJANJU GODIŠNJEG POPISA IMOVINE I OBVEZA 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("SGMŽ br. 5/13, 4/18 i 15/18), načelnik Općine Podturen donosi: 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA INVENTURNE KOMISIJE O POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi:

  ZAKLJUČAK o  isplati  naknade predsjednicima Mjesnih odbora

 POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA ZA 2019.god.

Na temelju članka 42. stavak 3., članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18)Općinski načelnik Općine Podturen, dana 24.12.2019. godine, donosi

  ODLUKU o isplati božićnice za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu i osobama sa   posebnim potrebama

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com