Odluke načelnika

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22, dalje u tekstu: ZJN) i članka 44. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije '' broj: 8/21)  Općinski načelnik  30. prosinca 2022. godine, donio je

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno 66.360,00 eura

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi 

 

Proceduru zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi 

 

PROCEDURU naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Podturen

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/21.) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/2018.) Općinski načelnik donosi


Proceduru stvaranja ugovornih obveza

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U OPĆINI PODTUREN

Na temelju odredbi članka 43., stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“  78/15 i 102/19); članka 7. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/20) i članka 44. Statuta općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije 8/21„) načelnik Općine Podturen, 30.09 2021. donio  je   

 

ODLUKU  o imenovanju osobe za nepravilnosti   

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com