Odluke načelnika

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 48. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik MŽ 5/13,4/18,15/18,) Općinski načelnik donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U OPĆINI PODTUREN

Temeljem točke II. ; 1.2. b) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13; 4/18 i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen, dana, 17.05.2019.godine, donosi:

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA , OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine
Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik
donosi

Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela
za provedbu izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“
32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.
5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik donosi

Zaključak O isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni
glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana
20.11.2019. godine donosi:


ODLUKU O POPISU IMOVINE , OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Zaključak

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com