Općina Podturen smještena je u sjeveroistočnom, pograničnom dijelu Međimurske županije i specifična je po tome što graniči s Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom. Konstituirana je 1993. godine, a proteže se na 3142 ha i broji 4392 stanovnika. Općina Podturen obuhvaća šest naselja: Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica. U zaseoku Lončarevo, udaljenom 500 metara od Podturna, smješteno je romsko naselje koje broji 335 stanovnika.

U prosincu 2002. godine općina dobiva status područja od posebne državne skrbi, treća skupina, radi negativnih demografskih i gospodarskih kretanja u području uz državnu granicu.

Celine su smještene u kultiviranom zapadnom dijelu općine Podturen. Smještene su na lokalnoj cesti koja spaja naselja Sivicu i Ferketinec. Celine su primjer planski građenog naselja sistemom ortogonalnih ulica sa pretežito urbanim tipom građevnih parcela. Nastalo je od dva izdvojena područja naselja Podturen i Gornji Mihaljevec. Razvijalo se kao naselje s parcelama za stanovanje bez zajedničkih sadražaja naselja. Nedavnom izmjenom Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec u centru naselja osiguran je prostor za društveni dom i sportske sadržaje.

Ferketinec se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Općine neposredno uz naselje Miklavec. Od Miklavca ga dijeli samo korito potoka Jalšovnica. Najmanje je naselje Općine. Ferketinec se razvijao na tzv. «Murskoj magistrali» koja vodi od Murskog Središća prema Hodošanu i koja prolazi kroz središte naselja. Naselje je također smješteno na samoj granici zaštićenog krajolika rijeke Mure. Ferketinec s istoka omeđuje stari rukavac rijeke Mure koja danas protječe 400 metara sjeveroistočnije. Stari dio naselja karakterizira uska stambena čestica – cca 12 m širine i poluotvoreni način gradnje, odnosno gradnja na međi i u dubinu parcele. Planska urbanizacija naselja vršena je temeljem Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec. Naselje je do 1998. imalo ukupnu površinu grañevnog zemljišta od 13,42 ha, a Izmjenom i dopunom PP (bivše) Općine Čakovec 1998., grañevno područje naselja nije povećano.

Miklavec je smješten na krajnjem sjeverozapadu Općine prema Murskom Središću. Također je smješten na tzv. «Murskoj magistrali». Stara jezgra naselja razvijala se u prostoru između «Murske magistrale» i starog korita rijeke Mure. Naselje je smješteno na granici zaštićenog krajolika rijeke Mure.
Stari dio naselja karakterizira uska stambena čestica – cca 12 m širine i poluotvoreni način gradnje, odnosno gradnja na međi i u dubinu parcele. Planska urbanizacija naselja vršena je temeljem Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec. U novije vrijeme naselje se razvijalo uz «Mursku magistralu». Uz nju je smješten centar naselja sa društvenim domom, kapelom i grobljem. Za razvoj naselja predviđene su neiskorištene podvrtnice stambenih parcela u središtu naselja. Miklavec sa sjevera omeđuje stari rukavac rijeke Mure. Sjeverno od naselja PP Županije predvidio je jedinu eksploataciju šljunka i pijeska u Općini. Naselje je do 1998. imalo ukupnu površinu građevnog zemljišta od 31,44 ha, a Izmjenom i dopunom PP (bivše) Općine Čakovec 1998., građevno područje naselja je povećano za 1,03 ha.

Novakovec je smješten na istoku Općine u smjeru prema Dekanovcu. Naselje je smješteno na granici zaštićenog krajolika rijeke Mure. Stara jezgra naselja razvijala se u prostoru sjeverno od «Murske magistrale». Karkteriziraju je dobra očuvanost tradicijske stambeno-gospodarske izgradnje. Stari dio naselja karakterizira uska stambena čestica – cca 12 m širine i poluotvoreni način gradnje. Planska urbanizacija naselja vršena je temeljem Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec. U novije vrijeme naselje se razvijalo uz «Mursku magistralu» i u prostorima murskog krajolika na sjeveru. Za daljnji razvoj naselja predviđeni su prostori «podvrtnica» unutar građevinskog područja naselja. Naselje je do 1998. imalo ukupnu površinu grañevnog zemljišta od 67,43 ha, a Izmjenom i dopunom PP (bivše) Općine Čakovec 1998., grañevno područje naselja je povećano za 2,89 ha.

Podturen je smješten u središnjem, sjevernom dijelu Općine. Podturen je centar Općine i najveće naselje Općine. Sjedište jedne od najstarijih župa u Međimurju, osnovane u 14. stoljeću. Podturen je također smješten na «Murskoj magistrali». U sastavu naselja nalazi se i izdvojeno građevinsko područje romskog naselja Matekovec zapadno od Podturna. Stara jezgra naselja razvijala se u prostoru sjeverno od «Murske magistrale». Stari dio naselja karakterizira uska stambena čestica – cca 12 m širine i poluotvoreni način gradnje. U centru naselja uz «magistralu» smještena je župna crkva s grobljem te podcentar s školom i ambulantom. Planska urbanizacija naselja vršena je temeljem Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec.
U novije vrijeme naselje se razvijalo uz «Mursku magistralu» i u prostorima murskog krajolika na istoku i zapadu. Podturen ima velike rezerve prostora unutar postojećih granica građevinskog područja. Za daljnji razvoj naselja predviđeni su prostori «podvrtnica» unutar građevinskog područja naselja.
Naselje je smješteno na granici zaštićenog krajolika rijeke Mure. Podturen karakterizira stari rukavac rijeke Mure koji ga omeđuje na sjeveru.
Naselje je do 1998. imalo ukupnu površinu građevnog zemljišta od 100,92 ha, od čega izdvojeno građevinsko područje Matekovec iznosi 7,09 ha, a Izmjenom i dopunom PP (bivše) Općine Čakovec 1998., građevno područje naselja je povećano za 10,66 ha.

Sivica je smještena u jugozapadnom kultiviranom dijelu Općine. Razvijala se na prometnici koja vodi iz Podturna prema Čakovcu. Specifičnu jezgru naselja čini javni prostor zelene «gmajne» oko koje se naselje razvijalo. Prostor «gmajne» u novije vrijeme iskorišten je za smještaj centralnih sadržaja – trgovine, škole, vatrogasnog doma i sportskih igrališta sa sportskim domom. Stari dio naselja karakterizira uska stambena čestica – cca 12 m širine i
poluotvoreni način gradnje. Planska urbanizacija naselja vršena je temeljem Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec. U sastavu naselja nalazi se i izdvojeno građevinsko područje Inkejevica istočno od Sivice. Naselje je do 1998. imalo ukupnu površinu građevnog zemljišta od 55,73 ha, od čega izdvojeno građevinsko područje Inkejevica iznosi 0,53 ha, a Izmjenom i dopunom PP (bivše) Općine Čakovec 1998., grañevno područje naselja je povećano za 2,27 ha.

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com