Odluke općinskog vijeća

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj,4.12. 2014. godine, donijelo je


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015.

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen , Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj 16.06.2016.god. donosi:


Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana,. 21. 12. 2015. godine, donosi


Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posudbi novčanih sredstava Osnovnoj školi Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92 /10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 11. sjednici održanoj dana ,18.03.2015. godine, donijelo je

                       

ODLUKU O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

                              

VIŠE

 

 

 

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 88. i 89. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici održanoj,18.03. 2015. godine donijelo je


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici, održanoj,18.03.2015. godine, donijelo je


Odluku o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com