Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 9.sjednici održanoj dana, 4.12.2014.god., donosi


SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2015. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 15. sjednici održanoj dana 9.12. 2015.god., donosi


SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na .sjednici održanoj dana, 21.12. 2015.god., donosi


IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2015. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici održanoj dana,9.12.2015. godine, donijelo je      

Program javnih potreba u sportu Općine Podturen za 2016. godinu   

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16 .sjednici održanoj, 21.12.2015. godine donosi


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com