Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Podturen, Klasa: 350-02/18-01/02, Urbroj: 2109/13-01-19-26 od 29.05.2019. godine objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA  o prijedlogu  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15)

 

  1. Javna rasprava će trajati od 06.2019. do 21.06.2019.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Podturen opcina-podturen.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15), organizirat će se u prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, dana 11.06.2019. g. u 11:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 21.06.2019. godine i to na slijedeći način:

                  - postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

                  - davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

                  - upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

Klasa: 350-02/18-01/02

Urbroj: 2109/13-01-19-27

Podturen, 30.05.2019.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen za 2019. godinu

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Općina PODTUREN kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom Zakonu, zaprimati račune u papirnatom obliku jer isti neće moći uvesti u svoju evidenciju i platiti (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Općine Podturen, postojeće i buduće, da se prilagode navedenim pravilima u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. Svi prilozi koji su se prethodno dostavljali uz račun, dostavljat će se i dalje kao prilog e-Računu ili po dogovoru se prilažu  uz  dostavljeni  račun u elektroničkom obliku ( okončane situacije , obračuni i sl.)

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA. Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

 

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com