Na temelju članka 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 5.11. 2020. god.

                               Odluka o preuzimanju obveze plaćanja cijene za javnu uslugu  - privremenom oslobađanju korisnika usluge skupljanja miješanog i  biorazgradivog komunalnom otpada                                                    

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com