Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/21), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/05, 6/15 i 9/19) općinski načelnik Općine Podturen 28. studenog 2023. godine donosi:

 ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

Poštovane mještani Općine Podturen sa zadovoljstvom Vam upućujemo

 POZIV NA OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA OPĆINE PODTUREN IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 U cilju jačanje osobne sigurnosti, podizanja svijesti građana od rizika Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, ŽC 112 Čakovec uz potporu Općine Podturen, održati će dana 28.11.2023. godine, u 17:00 sati u Društvenom domu Podturen, Ivana Grščića 5, osposobljavanje građana pod nazivom “Program edukacije građana u sustavu civilne zaštite“.

Poštovani, 

tečaj za poljoprivrednike održat će se 17.11.2023. od 8.00 do 14.00 sati.

Poljoprivrednici se mogu prijaviti na stranici Ministarstva poljoprivrede na slijedećem linku ukoliko su u zahtjevu za potporu zatražili jednu od  potporu za slijedeće intervencije u okviru EKO SHEME I PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja):

https://www.savjetodavna.hr/eventer/eko-sheme-proizvodno-vezana-placanja-biljna-proizvodnja-2023-480/edate/2023-11-17/

Naziv tečaja: EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. (2023-143-26-829-20-0015)
Mjesto: Ivana Grščića 5, 40317 Podturen , Društveni dom Podturen, 40317 Podturen
Vrsta edukacije: Tečaj
Ova edukacija se priznaje za:
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme
Napomena: Ponijeti Zahtjev za izravna plaćanja u 2023
Predavači: Suzana Pajić, Ljiljana Kocen,

 

PRIJAVI SE 

 

UPUTA:  KORACI ZA PRIJAVU NA OBVEZNE EDUKACIJE POLJOPRIVREDNIKA

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com