Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 14/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na  17. sjednici održanoj,26.09. 2019. godine, donijelo je

I.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2019. godinu

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 17.sjednici održanoj, 26.09.2019. godine, donosi

  I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i  UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 17. sjednici održanoj,26.09. 2019.g. donijelo je

 I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g

Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18), Općinsko vijeće Općine podturen  na 17. sjednici održanoj,26.09.2019. godine, donijelo je

ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 29.07.2019. godine donijelo je                                                    

                                 ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.5/13, 4/18 i 15/18) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na  16. sjednici održanoj, 29.07.2019.god. donosi:

  ODLUKU O DONOŠENJU  II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com