Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i  98/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 , 4/18 i  15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj dana, 10.06. 2020. godine, donosi

 

O D L U K U o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podturen

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 58/13,4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21.sjednici održanoj 10.06.2020.god. donijelo je

 

ODLUKU  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 17. stavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, 4/18 I 15/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici donosi;

 ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podturen

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 5/13, 4/18 i 14/18), na 21. sjednici održanoj dana 10. lipnja  2020. godine, Općinsko vijeće Općine Podturen  donijelo je sljedeću

O D L U K U o usvajanju PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

 Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), na sjednici održanoj dana,10. lipnja  2020. godine, Općinsko vijeće Općine Podturen  donijelo je sljedeću

ODLUKU o usvajanju Plana zaštite od požara

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH 125/19), članka 13. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Podturen je na svojoj 21.  sjednici održanoj, 10.06.2020.,  donijelo

 ODLUKU O DOPUNI Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com