Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 9. i 10. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana, 28. 03.               2018. godine donijelo je,

 

Odluku  o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Podturen

 

Na temelju članka 36 i 37.  Zakona o koncesiji (Narodne novine br. 69/17.), članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/14, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 35/15, )  i  članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 ) , Općinsko vijeće na prijedlog Stručnog povjerenstva, na 6. sjednici održanoj dana, 31.01. 2018.  godine, donosi

 

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova  na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 7.   sjednici održanoj, 28.03. 2018. godine, donijelo je

 

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne Novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14) i članka 32. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 8. sjednici održanoj dana, 7.05. 2018. godine, donosi

 

Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja  - viška prihoda Općine Podturen za 2017. godinu

Na temelju članka 7. st. 1., članka 12. st. 2.  Zakona o poljoprivredi ( NN 30/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (Narodne novine broj 45/09) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13.), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 6. sjednici održanoj 31. siječnja, 2018. godine, donosi

 

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018. g.

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13 i 4/18.) Općinsko vijeće Podturen na 9. sjednici održanoj dana, 26.07.2018. god. donijelo je

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2017. god. Dobrovoljna vatrogasna društva

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com