Print

ODLUKE 3. SJEDNICA OV 23.9.2021. 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 1.01.-30.06.2021.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2021.
 3. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 4. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
 5. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2021.
 6. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.
 8. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen u 2021.
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine podturen za razdoblje lipanj – prosinac  2021.
 10. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
 11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 12. Odluka prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 13. Odluku o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.1.-30.06.2021.