Print

ODLUKE 1. SJEDNICE OV - 2.6.2021.

  1. Izbor Mandatno komisije
  2. Izvješće Mandatno komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen
  3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Podturen
  4. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
  5. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen