Print

ODLUKE 2. SJEDNICE OV - 19.7.2021.

 1. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 2. Prijedlog - Odluka izboru Odbora za financije i proračun
 3. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
 5. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
 6. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
 7. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 8. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 9. Prijedlog - Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 10. Prijedlog - Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske
 11. Prijedlog - Odluka o izboru Socijalnog vijeća
 12. Prijedlog - Odluka o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen
 13. Prijedlog - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 14. Prijedlog - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Podturen
 15. Prijedlog - Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen
 16. Prijedlog - Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 17. Prijedlog - Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt: Rekonstrukcija poslovne zgrade i prenamjena u sportski centar i novo formiranje katastarske čestice