Print

Na temelju članka 32.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,) te članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 73/17)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na  20. sjednici održanoj,23.03. 2020.god. donosi

   ODLUKU O USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O RADU DAVATELJU JAVNE USLUGE