Print

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 20. sjednici održanoj,.23.03.2020.  godine, donosi

                                IZVRŠENJE PROGRAMA  KORIŠTENJA SREDSTAVA  od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Podturen u  2019.god.