Print

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH 125/19), članka 13. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Podturen je na svojoj 21.  sjednici održanoj, 10.06.2020.,  donijelo

 ODLUKU O DOPUNI Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec