Print

Temeljem članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj,10.06.2020. godine donijelo je

 O D L U K U MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA IZAZVANIH  PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19