Print

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.  sjednici održanoj,23.12. 2019. godine, donijelo je

 

II.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU