Print

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU