Print

Na temelju Članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „  broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće  je na 19. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2019. godine donijelo 

 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE