Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 31. Statuta Općine Podturen (Sl. gl. Međimurske županije 5/13, 4/18 I 15/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN RH 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – u nastavku: Zakon (NN RH 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – u nastavku: Uredba (NN RH 26/15), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23.12. 2019. godine donosi:

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE PODTUREN

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com