Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13; 4/15 i 15/18 ), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18. sjednici održanoj                        

12.12. 2019.godine, donijelo je

 ODLUKU o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn