Print

Na temelju članka  15. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije'' br.5/13. 4/18, 15/18) Općinsko vijeće  Općine Podturen na   12.   sjednici održanoj  dana,12.12.2019.

godine donosi

ODLUKA o stipendiranju studenata