Print

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 ;4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 18. sjednici, održanoj 12.12. 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPIS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA “POSTAVLJANJE LED RASVJETE”