Print

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na      17. sjednici održanoj dana, 26.09. 2019.god. donosi                                                                                   

I . IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2019. – 2021.god.