Print

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.5/13, 4/18 i 15/18) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na  16. sjednici održanoj, 29.07.2019.god. donosi:

  ODLUKU O DONOŠENJU  II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN