Print

Na temelju članka  31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13;  4/18 i 15/18) ,Općinsko vijeće Općine Podturen  na 15. sjednici održanoj,17.06. 2019. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O Izgradnji stambeno poslovne zone u Novakovcu i Poslovne zone u Sivici