Print

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14 i 70/17)  i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće na 14.sjednici održanoj,28.03.2019.  godine donosi

 IZVRŠENJE PROGRAMA  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU i UDRUGAMA ZA 2018.GODINU