Print

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj:125/11, 64/15) i članka 31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13 i  4/18)  Općinsko vijeće Općine Podturen  na12. sjednici održanoj, 20.12.2018. godine donijelo je

 

Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen