Print

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 15. i 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12.sjednici održanoj 20. 12. 2018. god. donijelo je

 

Izmjenu i dopunu odluke o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja općine Podturen u dječjim vrtićima