Print

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/07,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13 i 4/18) Općinsko vijeće  Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi

 

Izvršenje plana razvojnih programa od 1. 01. - 30. 06. 2018.