Print

Na članka 31. Statuta Općine Podturen ( Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13 i 4/18), Općinsko Vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj 13. 09. 2018. godine, donijelo je

 

Odluku o uključivanju Općine Podturen u međunarodnu strategiju "ZERO WASTE"