Print

Na temelju stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br. 26/03- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora, Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj, 31.03. 2010. god. donosi

Odluku o obavljanju pogrebnih poslova i održavanju zgrada za ispraćaj pokojnika