Print

Na temelju   Zakona  o   Sportu     («Narodne  novine»  br.   71/06.,   150/08.,124/10.,124/11.,86/12.  i  94/13.   124/10.,124/11.,86/12.    i   94/13.), članka 31. Statuta Općine Podturen     («Službeni  glasnik   Međimurske  županije»  br.  5/13.)  Općinsko  vijeće    Općine  Podturen    na   17. sjednici  održanoj,  17.03.  2016.  godine  donosi

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2015. godinu