Print

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  («Narodne  novine»  broj   36/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04., 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13  i  153/13),  te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik  Međimurske   županije»  broj 5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine Podturen na 17. sjednici  održanoj,  17.03.2016.  godine,  donijelo je

Izvršenje programa održavanja  komunalne  infrastrukture   na području Općine Podturen za 2015. godinu