Print

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12. 2016.god., donosi

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Podturen za 2016. godinu